Tjänster

Vi hjälper dig att flytta till, från eller inom Täby. Dessutom kan vi erbjuda trygg och säker magasinering. Bohaget packas i containrar och förvaras tryggt och säkert till dess du behöver det igen. 

Utöver vårt tjänsteutbud inom flytt och flyttransport tillhandahåller vi även flyttmaterial. 

När du anlitar oss som flyttfirma går det naturligtvis också bra att använda eget flyttmaterial som kartonger m.m. eller låta oss tillhandahålla materialet.

flyttkartonger

Vi anpassar våra tjänster efter era behov